Menu Kursanta

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzi?127
mod_vvisit_counterWczoraj44
mod_vvisit_counterTen tydzie?127
mod_vvisit_counterPrzedostatni tydzie?479
mod_vvisit_counterTen miesi?c757
mod_vvisit_counterPrzedostatni Miesi?c1089
mod_vvisit_counterWszystkie dni842230
Gaz ziemny czy to w postaci spr??onej (CNG) czy ciek?ej (LPG) nale?y do grona m?odych alternatywnych ?rde? nap?du wykorzystywanych w samochodach. Mimo ?e obie odmiany pe?ni? t? sam? funkcj? ich sk?ad, instalacje oraz sposoby wytwarzania znacznie r?ni? si? od siebie i w zale?no?ci od kraju s? mniej lub bardziej popularne.

LPG

W Polsce zdecydowanie cz??ciej wykorzystywane s? w samochodach instalacje gazowe typu LPG (Liquified Petroleum Gas). G?wnym powodem jest tutaj wi?ksza dost?pno?? tej odmiany gazu, ni?sze koszty wyrobu surowca oraz bardziej konkurencyjna cena w stosunku do benzyny i oleju nap?dowego. LPG to rodzaj gazu ziemnego w formie skroplonej b?d?cej mieszanin? propanu i butanu. W zale?no?ci do jego ?rd?a wykorzystania (kuchenki domowe, samochody etc.) proporcje obu gazw s? odpowiednio dobierane.

LPG najcz??ciej stosowany jest w samochodach z silnikami benzynowymi. W zale?no?ci od konstrukcji silnika sugerowanego cz?sto wiekiem pojazdu stosuje si? odpowiednie generacje instalacji gazowych (aktualnie 5 generacji). Inne do silnikw ga?nikowych, inne do tych z jedno lub wielopunktowym uk?adem wtrysku paliwa. Ich r?norodno?? uwarunkowana jest przede wszystkim mniejszym lub wi?kszym zaawansowaniem technicznym jednostek nap?dowych st?d rozpi?to?? cenowa monta?u ca?ych uk?adw LPG waha? si? mo?e od 1300 do nawet 5500 z?. Instalacje LPG mog? by? montowane tak?e w silnikach wysokopr??nych jednak jest to rozwi?zanie stosunkowo rzadko spotykane w Polsce.

G?wnymi zaletami monta?u instalacji gazowej typu LPG jest przede wszystkim ekonomika spalania w porwnaniu ze stosowaniem benzyny, ni?sza emisja szkodliwych zwi?zkw do atmosfery i wbrew powszechnym opiniom bezpiecze?stwo bezb??dnie wykonana instalacja gazowa i zbiornik LPG s? bezpieczniejsze od uk?adu benzynowego z tradycyjnym bakiem poniewa? wewn?trz zbiornika LPG nie ma mieszaniny gazu z powietrzem.

CNG

Drugim alternatywnym ?rd?em nap?du pochodz?cym z obrbki gazu ziemnego jest CNG (Compressed Natural Gas). W pojazdach mechanicznych stosowany jest w formie spr??onego metanu pod wysokim ci?nieniem 20-25 Mega Paskali. W Polsce ten typ instalacji wykorzystywany jest w samochodach bardzo rzadko ze wzgl?du na wy?sze koszty samego monta?u, ale rwnie? znacznie mniejsze ilo?ci stacji paliw oferuj?cych ten produkt. Du?o wi?ksze zainteresowanie CNG w Europie odnotowuje w Niemczech, Czechach. Podobnie jak w przypadku LPG, rwnie? i ten typ instalacji gazowej mo?e by? montowany w silnikach z ga?nikiem i tych nowocze?niejszych z wtryskiem wielopunktowym.

CNG w porwnaniu do instalacji gazowych z gazem p?ynnym (LPG) wymaga zamontowania zbiornika wysokoci?nieniowego o wi?kszej masie w?asnej co nie pozostaje bez znacznia dla zwi?kszonej masy samego pojazdu. Rwnie? ze wzgl?du na bardziej rozbudowan? konstrukcj? samej instalacji (inne reduktory i przewody) CNG znacznie ograniczona zostaje przestrze? w baga?niku. Koszt monta?u w samochodach osobowych naturalnie uzale?niony jest od rodzaju silnika i stopnia jego zaawansowania technicznego i mie?ci si? w granicach od 1800 do nawet 7000 z?.

Zwa?ywszy na rosn?ce w ostatnim czasie w szybkim tempie ceny paliw, wielu kierowcw montuje samochodowe instalacje LPG i tym samym obni?a swoje koszty. Niektrzy kierowcy uwa?aj? ?e instalacja LPG niszczy auto, inni za? ?e nie szkodzi w ogle silnikowi, inni z kolei zastanawiaj? si? nad op?acalno?ci? instalowania jej, jest wiele kalkulatorw ktre pomog? wam sprawdzi? op?acalno?? tej inwestycji. Jak wiadomo s? r?ne generacje instalacji LPG i jej zastosowanie zale?y od rodzaju Twojego auta. Trzeba za?o?y? i? autem w ktre inwestujemy poje?dzimy kilka lat oraz przejedziemy spor? ilo?? kilometrw, a pozwoli nam to zaoszcz?dzi? dzi?ki r?nicy w cenie LPG i paliwa ktra na dzie? dzisiejszy pozwala o po?ow? zmniejszy? koszty.
Poni?ej prezentujemy spis warsztatw montuj?cych i serwisuj?cych samochodowe instalacje LPG, mamy nadziej? i? b?dzie on Wam pomocny przy naprawie waszego auta.
Jednocze?nie chcemy aby?cie mogli wyra?a? na ich temat opinie co do ceny,jako?ci obs?ugi czy towaru dlatego w najbli?szym czasie uruchomimy mo?liwo?? wystawiania opinii warsztatom LPG. Jednocze?nie mo?ecie te? na naszym forum rwnie? wyra?a? swoje opinie na ich temat.
Je?li chcesz doda? swj warsztat prosimy o e-maila z danymi na adres redakcji: biuro@prawojazdy-grudzi?dz.pl
 

chcechudnac.pl