Menu Kursanta

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzi?16
mod_vvisit_counterWczoraj130
mod_vvisit_counterTen tydzie?16
mod_vvisit_counterPrzedostatni tydzie?515
mod_vvisit_counterTen miesi?c776
mod_vvisit_counterPrzedostatni Miesi?c1089
mod_vvisit_counterWszystkie dni842249
Opona zimowa latem?

Prawie 25% polskich kierowcw albo nie zmienia opon zimowych na letnie lub je?li je zmienia uwa?a, ?e i tak nie ma to wp?ywu na bezpiecze?stwo jazdy. To wyniki najnowszej sondy, ktr? przeprowadzi?a Szko?a Jazdy Renault.

Na pytanie Czy wymieniasz opony z zimowych na letnie? odpowiedzi nie udzieli?o 15% osb.


Z tej grupy 9% twierdzi, ?e jest to zbyt kosztowne, a 6% ?e nie ma to wp?ywu na bezpiecze?stwo jazdy. S? te? i tacy, ktrzy cho? wymieniaj? opony, uwa?aj?, ?e nie ma to wp?ywu na bezpiecze?stwo jazdy tak odpowiedzia?o 9% uczestnikw sondy.

Opony to jedyny element bezpo?rednio ??cz?cy samochd z nawierzchni? drogi, wi?c ich stan ma bardzo istotny wp?yw na bezpiecze?stwo podr?nych mwi Zbigniew Weseli, dyrektor Szko?y Jazdy Renault. Wymiana opon zimowych na letnie to jedna z podstawowych czynno?ci jakie powinien wykona? kierowca, przygotowuj?c auto do nowego sezonu dodaje.

Cho? przepisy Prawa o ruchu drogowym nie zakazuj? jazdy na oponach zimowych latem, nale?y podkre?li?, ?e takie opony istotnie pogarszaj? w?a?ciwo?ci jezdne samochodu podczas wysokich temperatur. Wynika to z r?nic w strukturze, ktra w oponach zimowych charakteryzuje si? m.in. du?ymi kostkami bie?nika i licznymi lamelkami: w?skimi, g??bokimi rowkami w bie?niku, ktre maj? na celu zwi?kszenie przyczepno?ci opony. Opony zimowe u?ytkowane latem maj? gorsze wyniki
w testach hamowania ostrzegaj? trenerzy Szko?y Jazdy Renault. Dodatkowo s? one wykonane
z bardziej mi?kkiej mieszanki gumy ni? opony letnie, przez co znacznie szybciej si? zu?ywaj?, s? bardziej podatne na uszkodzenia i obni?aj? precyzj? prowadzenia samochodu dodaj?.

Wymieniaj?c opony na letnie nale?y pami?ta?, ?eby spe?nia?y one okre?lone parametry. Minimalna wysoko?? bie?nika powinna wynosi? 1,6 mm poni?ej tej granicy opony nie nadaj? si? do u?ytkowania. Opony powinny mie? te? odpowiednie ci?nienie, korygowane regularnie, przynajmniej raz w miesi?cu, do poziomu zalecanego przez producenta auta.

?rd?o: Renault

 

chcechudnac.pl