Menu Kursanta

Go?cimy

Naszą witrynę przegląda teraz 24 gości 

Licznik odwiedzin

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzi?129
mod_vvisit_counterWczoraj44
mod_vvisit_counterTen tydzie?129
mod_vvisit_counterPrzedostatni tydzie?479
mod_vvisit_counterTen miesi?c759
mod_vvisit_counterPrzedostatni Miesi?c1089
mod_vvisit_counterWszystkie dni842232

Rozpocz??y si? d?ugo wyczekiwane remonty Grudzi?dzkich ulic.

W marcu ruszy? remont ul ?niadeckich, w zwi?zku z tym w tej dzielnicy Grudzi?dza zmieni si? organizacja ruchu.

Pierwszy Etap prac budowlanych zaplanowany jest od nieruchomo?ci ul. ?niadeckich nr 1 do 12 ten odcinek b?dzie zamkni?ty dla wszelkiego rodzaju pojazdw. Objazd dla poruszaj?cych si? z kierunku osiedla Rz?dz oraz z kierunku ulicy Kraszewskiego wyznaczono ulic? Korczaka, ponadto w ci?gu ca?ego odcinka ulicy ?niadeckich mog? wyst?powa? zw??enia pasa ruchu, zwi?zane z wycink? drzew oraz przemieszczaj?cym si? sprz?tem budowlanym.

Dok?adnie za rok pojedziemy now? ulic? Hallera,

zanim si? to jednak stanie kierowcy musz? si? uzbroi? w stalowe nerwy, albowiem w?a?nie taki okres czasu ma trwa? remont traktu od ul. Droga ??kowa do ul. Solidarno?ci wraz z wiaduktem nad torami PKP i ulic? Droga ??kowa.

W pierwszym etapie zamkni?te zostan? odcinki jezdni wiaduktu oraz fragment ulicy Hallera od strony parku - na odcinku od skrzy?owania z ul. Narutowicza do skrzy?owania z ul. Bora-Komorowskiego. Nieczynny b?dzie rwnie? odcinek Hallera od strony jednostki wojskowej - jezdnia zachodnia - od skrzy?owania z ul. Solidarno?ci do skrzy?owania z ul. ?wirki.

dodatkowo informujemy ?e zmieni si? organizacja na skrzy?owaniu ulic Hallera z W?odka oraz Dworcow? w zwi?zku z zamkni?ciem jednej jezdni wiaduktu oraz wprowadzeniem ruchu dwukierunkowego na drugiej jezdni na wlocie na skrzy?owanie od strony centrum zostanie zamkni?ty jeden z dwch pasw ruchu w kierunku na wprost.

Bardzo uci??liwe by?y ograniczenia pr?dko?ci ktre niejednokrotnie sp?dza?y sen z powiek grudzi?dzkim kierowc?, mowa o ulicy Konarskiego, ktra rwnie? doczeka?a si? generalnego remontu. Pierwszym etapie prac ca?kowicie zamkni?ty zosta? fragment drogi od skrzy?owania z ul. Zaciszn?, na d?ugo?ci ok. 600 m. Zaplanowano objazd do ul. Solidarno?ci ulicami Zaciszn?, Chopina, Pruszy?skiego, Bydgosk?, Che?mi?sk?, Kasprowicza. W kierunku Pruszy?skiego i Centrum dojedziemy ulicami Solidarno?ci, Che?mi?sk? oraz Bydgosk?.

Wszystkich kierowcw prosimy o ostro?n? jazd? i stosowanie si? do aktualnych oznakowa? ulic.

Zmiany organizacji ruchu dotkn? nie tylko kierowcw, ale tak?e pasa?erw komunikacji miejskiej.

Objazdy dla autobusw:

-Linia nr 11 oraz nr 13. W kierunku Centrum wje?d?a? b?dzie w ul. Solidarno?ci zatrzymuj?c si? na tymczasowym przystanku zlokalizowanym na wysoko?ci Galerii Grudzi?dzkiej. Po obje?dzie ronda Popie?uszki autobusy wjad? na ul. Hallera i dalej do Centrum z pomini?ciem ulic Bora Komorowskiego, Zacisznej i Chopina. Z ul. Hallera autobusy wje?d?a? b?d? w ul. Solidarno?ci i po objechaniu ronda Popie?uszki kursowa? b?d? wed?ug obowi?zuj?cego rozk?adu jazdy.

-Linia nr 12. Kursowa? b?dzie w obie strony ulic? ?niadeckich do tymczasowej p?tli zlokalizowanej przy osadzie grud.

-Linia nr 14. Wszystkie kursy odbywa? si? b?d? ulic? Korczaka, ponadto w dni powszednie ostatni kurs wykonywany b?dzie przez ulic? bora Komorowskiego.

-Linia nr 15, Nie b?dzie kursowa? ulicami Cegielnian? i Parkow?, nowa trasa b?dzie przebiega?a ulicami Hallera, Nauczycielsk?, Kustronia, Polskich Skrzyde? i dalej wed?ug rozk?adu jazdy.

O kolejnych etapach prac i objazdach b?dziemy informowali pa?stwa na bie??co.

 

chcechudnac.pl